Molnár István-díj: pályázat tördelőknek

A XXXI. Sajtófotó kiállítás mellett Molnár István-díjjal emlékezik meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya a 2012-ben elhunyt neves tervező-szerkesztőről. Pályázatot hirdet olyan tipográfusok, grafikusok, képszerkesztők, tervező-szerkesztők és alkotói csoportok részére, akik fontosnak tartják a fotográfia méltó megjelenítését a sajtóban.

Nevezni egy szabadon választott fotósorozatot bemutató layouttal lehet. Előnyt jelent, de nem feltétel, a Molnár István szellemiségében megalkotott tipográfia.

A felhívásra beadott anyag lehet valamely magazinban megjelent munka, vagy még csak tipográfiai tervként létező valóságos vagy fiktív mű.

A pályaműveket PDF kiterjesztésben a molnaristvandij@gmail.com e-mail címre várják.

Beküldési határidő: 2013. március 1. 24:00

A jelentkezés ingyenes.

Formai követelmények:

A leadott anyagok terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalpárt. A kiadvány mérete szabadon választott. A kép-szöveg arány nem meghatározott, de fontos irányelvnek tartjuk, hogy az oldalakon a fénykép domináljon.

A megjelenített munkáknak a képek mellett a következő elemeket kell tartalmazniuk: főcím, alcím, lead, képaláírás, minimum 1000 leütésnyi folyószöveg valamint a képek és az írott szövegek forrásmegjelölése.

A feldolgozott fotósorozat fontos, de nem díjazandó eleme a munkának!

A felhasznált képek és tipográfiai elemek forrását a pályamű végén kell összegezni. Az elkészült layout nem tartalmazhat utalást a pályázó kilétére: név, elérhetőség kizárólag a pályamű végén, a felhasznált elemek jegyzéke után egy üres oldalon tüntethető fel. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a zsűri tárgyilagosan tudjon dönteni a beadott pályaművekről.

A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el:

Bánkuti András, a Figyelő fotóriportere, a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője
Hegyi Béla, grafikus, egyetemi oktató (MOME)
Heltai Csaba, tipográfus, a National Geographic Magyarország művészeti vezetője
Hupján Ria, tervezőszerkesztő, a Bálint György Újságíró Iskola szakvezetője
Nádai Ferenc, grafikus-tipográfus, tanár

A Molnár István-díjat 2012. március 28-án XXXI. Magyar Sajtófotó Pályázat díjátadó ünnepségén kapja meg a díjazott, s legjobb pályaművek a Sajtófotó kiállításon láthatóak lesznek.

Szerzői jogi kérdések

A felhívásra kizárólag olyan pályamű adható be melynek képei, szövegei és tipográfiai elemei szerzői jogilag rendezettek. Ajánljuk a pályázóknak, hogy a layout-ok elkészítésénél Creative Commons megjelölésű fényképeket és tipográfiai elemet használjanak. Szöveg estén vakszöveget tördeljenek.

"Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 egy licencszerződés, amely lehetővé teszi a mű másolását, terjesztését, bemutatását, előadását, feldolgozását, ugyanakkor előírja a szerző és a forrás megadását, valamint az azonos jogok és feltételek melletti terjesztést.

A licenc magyar nyelvű kivonata itt olvasható: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu "

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CC-BY-SA-3.0)

Egyéb esetben a felhasznált elemek kapcsán a szerzőktől hozzájárulási nyilatkozatot kell kérni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szerző lemond az őt megillető szerzői jogdíjakról és hozzájárul, hogy a pályázati felhívás kapcsán művét a beadott pályamű elemeként bemutassák, publikálhassák. A hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben csatolni kell a beadott pályaműhöz.

A felhívásra jelentkező a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a felhívás feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos eseményeken és publikációkban műveiket térítésmentesen használják, valamint azokat a www.sajto-foto.hu portálon megjelenítsék és az archívumában megőrizzék.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott művek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A teljes pályázati kiírás letölthető a "letöltés" menüpontnál.

Econtest by Eox